Aperturescience.com

Aktualna wersja strony

Aperturescience.com (bądź www.aperturelaboratories.com) to strona stworzona przez Valve, będąca przykładem tzw. marketingu wirusowego (ang. Viral marketing). Została włączona w 2006 roku aby promować grę Portal. Strona jest dostępna w języku angielskim. Jej zawartość jest zgodna z uniwersum Half-Life (oprócz samej animacji). Strona posiada wiersz poleceń systemu GLaDOS, w którym można wykonywać proste operacje, jak logowanie czy wyświetlanie zawartości katalogów i plików tekstowych. Na stronie głównej znajduje się zapętlona animacja - Holiday Vault 07. Przedstawia ona pomieszczenie przyozdobione na święta Bożego Narodzenia. W tle gra utwór Still Alive stylizowany na kolędę.

W grudniu 2010 strona została aktualizowana. Usunięto wiersz poleceń i zastąpiono animację nowszą wersją - Holiday Vault 10.

Spis treści

[edytuj] Holiday Vault 07

pierwsza wersja strony

Animacja przedstawia widok z kamery ochrony (być może jednej z tych jakimi posługuje się GLaDOS). Obraz porusza się cyklicznie w lewo i w prawo. Widać na nim pomieszczenie z kominkiem w okresie świąt Bożego Narodzenia. Po środku stoi ciasto i Kostka Towarzysząca z czapką św. Mikołaja. Z lewej strony znajduje się przyozdobiona choinka. Wiszą na niej figurki postaci z Team Fortress 2. Na kominku wiszą 3 czerwone, świąteczne skarpety z wyszytymi symbolami gier Valve: Half-Life 2, Team Fortress 2 i Portal. Nad kominkiem znajduje się znak typowy dla komór testowych, przedstawiający świętego Mikołaja. Na kominku stoi krasnal ogrodowy z Half-Life 2: Episode Two. Po prawej stoi wieżyczka strażnicza Aperture Science częściowo zasłonięta przez skrzynki z zaopatrzeniem Kombinatu. Po kilku cyklach kamery, po lewej stronie, tuż przed obiektywem kamery pojawia się krasnal ogrodowy.

[edytuj] Holiday Vault 10

P-body widoczny na aperturescience.com

Animacja w znacznej mierze jest taka sama jak wersja 07. Różnice to:

 • Magazynujące Kostki Obciążeniowe nowego typu w miejscu skrzynek z zaopatrzeniem.
 • Tylko 2 świąteczne skarpety na kominku, z symbolami niebieskiego i pomarańczowego portalu.
 • Brak krasnala ogrodowego.
 • Nowa wersja Kostki Towarzyszącej
 • Miniaturki Kostek Magazynujących na choince, zamiast figurek klas z Team Fortress 2.
 • Po kilku cyklach kamery, po lewej stronie, tuż przed obiektywem pojawia się P-body zamiast krasnala.

[edytuj] Wiersz poleceń (obecnie niedostępny)

Nad animacją znajduje się wiersz poleceń z widocznym zielonym, migającym kwadratem. Służy on do wpisywania komend. Jest to system zarządzający GLaDOS z 1982 roku. Obecnie w wersji 1.09, oryginalnie 1.07.

GLaDOS v1.09 (c) 1982 Aperture Science, Inc.

Na początek należy wpisać LOGIN, LOGON lub USER by zalogować się do systemu. Serwer poprosi wtedy o podanie nazwy użytkownika (username). Nazwa użytkownika jest dowolnym ciągiem minimalnie 3 znaków. Serwer zażąda hasła dostępu, które nie jest już dowolne. Hasło to PORTAL lub PORTALS.

Wpisanie polecenia HELP przed zalogowaniem powoduje wyświetlenie informacji, która w humorystycznym sposób informuje o tym, że system przyjął zgłoszenie o zagrożeniu użytkownika i wysyła do niego specjalną ekipę kryzysową.

[edytuj] Dostępne komendy

 • LOGIN, LOGON lub USER - logowanie się do systemu, wymaga następnie wpisania hasła. Niezbędne do uzyskania dostępu do reszty komend.
 • HELP, LIB lub ? - pokazuje listę dostępnych komend. Są to: APPEND, ATTRIB, COPY, FORMAT, ERASE i RENAME. Użycie którejkolwiek z tych komend zwróci błąd z informacją o zabezpieczeniu dysku przed zapisem.
 • DIR, CATALOG, DIRECTORY, LIST, LS lub CAT - pokazuje listę plików znajdujących się na serwerze. Są to APPLY.EXE (test Enrichment Center Test Subject Application Process) i NOTES.EXE (zawierający historię Aperture Science).
 • IP - ujawnia kod UID użytkownika. Kod ten jest przyznawany podczas testu uruchamianego z pliku APPLY.EXE.
 • INTERROGATE - zwraca błąd jeśli nie podano żadnego parametru. W przeciwnym wypadku pokazuje błąd: illegal attempt to initiate disciplinary action
 • TAPEDISK - zwraca błąd z informacją, że użytkownik nie ma autoryzacji aby wykonać tą operację.
 • PLAY - Wyświetla błąd o treści: ERROR 3 [What would you like to play?], jesli nie podano żadnego parametru. Wpisanie PLAY PORTAL powoduje próbę otwarcia usuniętego z YouTube filmu.
 • APPLY - Rozpoczyna proces rejestracji, a następnie przechodzi do testu z pliku APPLY.EXE.
 • LOGOUT, BYE, LOGOFF lub VALVE - odtwarza dźwięk mówiący "Goodbye" ("Do widzenia") i przechodzi na stronę startową przeglądarki lub jeśli internauta nie ma takowej ustawionej, na Steampowered.com.
 • Każda inna komenda zwraca błąd: Nie znaleziono pliku.
 • THECAKEISALIE - wyświetla informację pozostawioną przez pracownika Aperure lub były obiekt testowy. Prawdopodobnie przez Ratmana. Widać także obraz z kamery ochrony (tego samego typu jak na stronie głównej) na Komorę Testową nr 00. Różni się ona od dostępnej w grze, jest to wczesna wersja z bety Portal (z tymczasowymi modelami z Half-Life 2).
Oryginalna notka Tłumaczenie

When was the last time you left the building?
Has anybody left the building lately?
I don't know why we're in lockdown. I don't know who's in charge.
I did find out a few things, like these terminals don't have to
tap out characters one at a time. And while we're all working
on twenty year old equipment, somehow they can afford to build
an 'Enrichment Center'. Check out this security feed.
Whatever the hell a 'relaxation vault' is, it
doesn't have any doors.

Komora nr 00 widoczna przez kamerę ochrony


I don't think going home is part of our job description anymore.
If a supervisor walks by, press return!

Kiedy ostatnio upuszczałeś budynek?
Czy ktokolwiek ostatnio opuścił budynek?
Nie wiem dlaczego jesteśmy tutaj zamknięci. Nie wiem kto tutaj rządzi.
Dowiedziałem się kilku rzeczy, jak na przykład, że te terminale nie muszą
wystukiwać po jednym symbolu na raz. I kiedy my tu wszyscy pracujemy na dwudziestoletnim sprzęcie, ich jakimś cudem stać na wybudowanie
"Centrum Wzbogacania". Sprawdź ten kanał bezpieczeństwa.
Czymkolwiek jest ta "komora relaksacyjna", nie ma tam żadnych drzwi.

Komora nr 00 w wersji beta Portal


Nie wydaje mi się, żeby powrót do domu był jeszcze częścią naszej codziennej rutyny.
Jeśli nakryje cię przełożony, wciśnij Enter!

Wciśnięcie Enter lub innego dowolnego klawisza w ekranie obserwacji, wyświetla arkusz kalkulacyjny VisiCalc:

Ststystyka.jpg

[edytuj] Enrichment Center Test Subject Application Process

Test uruchamiamy komendą APPLY. Dalej, postępując zgodnie ze wskazówkami, wpisujemy CONTINUE. W następnym oknie otrzymujemy swój własny, unikalny kod UID (Unique Identity Number). Jest on niestety bezużyteczny, ponieważ tekst nieustannie miga przez co można nie zauważyć drobnych zmian w jego układzie. Pod koniec ankiety serwer prosi o podanie tego kodu, jednak nie da się go i tak wpisać ponieważ m. in. zawiera małe litery (w wierszu poleceń można pisać tylko dużymi literami).

Po uzyskaniu kodu UID system przechodzi do serii ok. 50 pytań. Pytania nie są poważne i sformułowane w zabawny sposób. Często związane są z ciastem. Podczas pytania "Jaki jest twój ulubiony gatunek ciasta", jedną z pozycji jest "Babka".

Podczas testu strona wyświetla na ułamek sekundy obrazek ciasta. Jest to technika tzw. przekazu podprogowego, mająca na celu wywołać u odbiorcy określony stan psychiczny bez jego wiedzy. Niektóre litery w trakcie testu migają. Z liter tych układa fraza: the cake is a lie, która jest równocześnie jedną z dostępnych komend, ukrytym przekazem od Ratmana.

[edytuj] Konto Cave'a Johnsona

Na konto Cave'a Johnsona można dostać się używając poniższych danych logowania:

LOGIN - CJOHNSON 
PASSWORD - TIER3

Dane te można znaleźć na jednej ze ścian w kryjówce Ratmana, w komorze testowe nr 17.

Będąc zalogowanym dostaje się większe uprawnienia i dostęp do nowych komend:

 • NOTES - otwiera plik NOTES.EXE zawierający zapis historii firmy Aperture Science od jej początków do incedentu z GLaDOS w latach 90-tych XX wieku.
Information icon.pngOsobny artykuł: Aperture Science
 • INTERROGATE - działa, w przeciwieństwie do zwykłego konta, ale wpisanie jakiejkolwiek nazwy zwraca błąd: Unknown Employee (Nieznany pracownik).

[edytuj] PotatoFoolsDay ARG

Podczas PotatoFoolsDay ARG, w grach będących częścią zestawu: Kartoflany worek (promocja w sklepie Steam), po wykonaniu określanych celów (specjalnie dodanych na tą okazję), otrzymywało się dostęp do specjalnej strony logowania. Strona ta należała do domeny aperturescience.com. Każda gra z zestawu dawała dostęp do dwóch unikalnych adresów. Po wpisaniu prawidłowego hasła, gra pobierała dodatkowe pliki. Były to archiwa z grafikami-concept-artami z gry Portal 2 lub plikami dźwiękowymi. Pliki te zawierały ukrytą zawartość, która była niezbędna do kontynuacji ARG.

[edytuj] Galeria

[edytuj] Linki

ApertureScience.com Działająca wersja holiday 07