Cytaty z Half-Life

Spis treści

System informacyjny Black Mesy

Komunikaty wypowiadane na początku gry:

 • "Good morning, and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience of the Black Mesa Research Facility personnel. The time is eight-forty seven A.M... Current outside temperature is ninety three degrees with an estimated high of one hundred and five. The Black Mesa compound is maintained at a pleasant sixty-eight degrees at all times. This train is inbound from Level Three dormitories to Sector C Test Labs and Control Facilities. If your intended destination is a high security area beyond Sector C, you will need to return to the Central Transit hub in Area Nine and board a high security train. If you have not yet submitted your identity to the retinal clearance system, you must report to Black Mesa personel for processing before you will be permitted into the high security branch of the transit system. Due to the high toxicity of material routinely handled in the Black Mesa compound, no smoking, eating, or drinking are permitted within the Black Mesa Transit System. Please keep you limbs inside the train at all times. Do not attempt to open the doors until the train has come to a complete halt at the station platform. In the event of an emergency, passengers are to remain seated and await further instruction. If it is necessary to exit the train, disabled personnel should be evacuated first. Please, stay away from electrified rails, and proceed to an emergency station until assistance arrives. A reminder that the Black Mesa Hazard Course decathlon will commence this evening at 1900 hours in the Level Three facility. The semi-finals for high security personnel will be announced in a separate secure access transmission. Remember, more lives than your own may depend on your fitness. Do you have a friend or relative who make a valuable addition to the Black Mesa team? Immediate openings are available in the areas of "Materials Handling" and "Low Clearance Security." Please contact Black Mesa personnel for further information. If you have an associate with a background in the areas of "Theoretical Physics," "Biotechnology," or other high-tech disciplines, please contact our civilian recruitment division. The Black Mesa Research Facility is an equal-opportunity employer. A reminder to all Black Mesa personnel: Regular radiation and biohazard screenings are a requirement of continued employment in the Black Mesa Research Facility. Missing a scheduled urinalisys or radiation check-up is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe, work smart. Your future depends on it. Now arriving at Sector C Test Labs and Control Facilities. Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings. Thank you, and have a very safe, and productive day."
 • "Dzień Dobry. Witaj w systemie transportowym Black Mesa. Ta zautomatyzowana kolejka została stworzona aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę personelowi Black Mesa. Aktualny czas to 8:47. Obecna temperatura na zewnątrz 33°C, spodziewane maksimum na dziś to 40°C. We wnętrzu kompleksu temperatura jest stale utrzymywana na przyjemnym poziomie 20°C. Ten pociąg zmierza z Poziomu Trzeciego - pomieszczenia mieszkalne, do Sektora C - Laboratoria testowe i pomieszczenia kontrolne. Jeśli twoim zamierzonym celem jest ściśle strzeżony obszar za Sektorem C, będziesz musiał zawrócić do Centrali w Obszarze 9 i wsiąść w specjalny ściśle strzeżony pociąg. Jeśli jeszcze nie potwierdziłeś swojej tożsamości w systemie skanowania siatkówki oka, to musisz powiadomić o tym kogoś z ochrony, aby przeprowadzić odpowiednią procedurę, co pozwoli skorzystać ze ściśle chronionej części kolejki. Wskutek użytkowania na obszarze kompleksu Black Mesa wysoce toksycznych materiałów, zakazane jest palenie, jedzenie, oraz picie w przestrzeni systemu transportowego Black Mesy. Proszę trzymać wszystkie swoje kończyny, przez cały czas, wewnątrz wagonu. Proszę nie próbować otwierać drzwi dopóki pociąg nie dotrze do celu. W razie niebezpieczeństwa pasażerowie proszeni są o pozostanie w pozycji siedzącej i oczekiwanie na dalsze instrukcje. Jeśli konieczne jest opuszczenie wagonu, niepełnosprawny personel powinien być ewakuowany w pierwszej kolejności. Proszę, trzymając się z dala od torów pod napięciem, podążać do najbliższej stacji awaryjnej, dopóki nie przyjedzie pomoc. Przypominamy, że dziesięciobój Black Mesa Hazard Course na Poziomie Trzecim, rozpocznie ten wieczór z 1900 przepracowanych godzin. Półfinały dla ściśle tajnego personelu zostaną zapowiedziane w oddzielnym ściśle tajnym ogłoszeniu. Pamiętaj. Nie tylko twoje życie może zależeć od stanu twojej kondycji. Czy masz przyjaciela lub krewnego, który mógłby wnieść znaczący wkład do zespołu Black Mesa? Wolne posady czekają w działach: "Przeładunek materiałów" i "Ochronie niskiego poziomu". Proszę skontaktować się z personelem Black Mesa w celu uzyskania pełnej informacji. Jeśli posiadasz tytuł naukowy w takich dziedzinach jak "Fizyka Teoretyczna", "Biotechnologia", czy innych wysoce zaawansowanych dyscyplinach, skontaktuj się z naszym działem kadr. Black Mesa Research Facility jest pracodawcą przestrzegającym równouprawnienia. Przypomnienie dla całego personelu Black Mesa: Regularne badania poziomu skażenia i napromieniowania są wymagane do kontynuowania pracy w Black Mesa. Brakujące badania moczu lub poziomu napromieniowania są podstawą do natychmiastowego zwolnienia. Jeśli czujesz, że zostałeś wystawiony na działanie promieniowania lub innych skażonych materiałów w czasie twojej służby, zgłoś się do specjalisty od skażeń w twoim rejonie. Pracuj bezpiecznie, pracuj z głową. Zależy od tego twoja przyszłość. Dojeżdżamy teraz do Sektora C - Laboratoria testowe i pomieszczenia kontrolne. Proszę stanąć przy automatycznych drzwiach i poczekać na oficera ochrony aby zweryfikował twoją tożsamość. Przed opuszczeniem pociągu, upewnij się, że nie zostawiłeś rzeczy osobistych. Dziękujemy i życzymy bezpiecznego i owocnego dnia."

Kombinezon HEV

Informacja głosowa przy pierwszym nałożeniu kombinezonu:

 • "Welcome to the H.E.V. mark 4 protective system. For use in hazardous environment conditions. High-impact reactive armour activated. Atmospheric contaminant sensors activated. Vital sign monitoring activated. Automatic medical systems engaged. Weapon selection system activated. Munition level monitoring activated. Communications interface online. Have a very safe day."
 • '"Witaj w systemie ochrony HEV mark 4. Przeznaczony do użytku w przypadku skażenia. System niwelowania uderzeń aktywowany. Moduł odczytu składu powietrza aktywowany. Moduł monitorujący pracę organizmu aktywowany. Automatyczny system pierwszej pomocy włączony. System wyboru broni aktywowany. System monitorujący stan amunicji aktywowany. Interfejs komunikacyjny włączony. Bezpiecznego dnia."

G-Man

Końcowa mowa G-Mana do Gordona Freemana:

 • "Gordon Freeman, in the flesh - or, rather, in the hazard suit. I took the liberty of relieving you of your weapons. Most of them were government property. As for the suit, I think you've earned it. The borderworld, Xen, is in our control, for the time being... thanks to you. Quite a nasty piece of work you managed over there; I am impressed. That's why I'm here, Mr. Freeman. I have recommended your services to my... employers, and they have authorized me to offer you a job. They agree with me that you have limitless potential. You've proved yourself a decisive man so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning... rather an anticlimax after what you've just survived. Time to choose..."
 • "Gordon Freeman, we własnej osobie, albo raczej, w kombinezonie. Pozwoliłem sobie uwolnić cię od ciężaru twojej broni. Większość była własnością rządu. Jeśli chodzi o kombinezon, myślę że zasłużyłeś na niego. Świat graniczny - Xen, jest jak na razie, pod naszą kontrolą... dzięki tobie. Wykonałeś tam kawał brudnej roboty. Jestem pod wrażeniem. Dlatego tutaj jestem, Panie Freeman. Zarekomendowałem twoje usługi moim pracodawcom i pozwolili mi zaoferować ci pracę. Zgodzili się ze mną, że posiadasz nieograniczony potencjał. Dowiodłeś, że potrafisz dokonywać wyborów, więc oczekuję, że nie będziesz miał jakichkolwiek problemów aby zdecydować co zrobić. Jeśli jesteś zainteresowany, po prostu wejdź w portal, a ja odczytam to jako zgodę. W przeciwnym razie, cóż, mogę zaoferować ci bitwę, której nie masz szansy wygrać... raczej rozczarowujące po tym co do tej pory przeżyłeś. Czas wybierać..."

Po zaakceptowaniu przez Gordona propozycji G-Mana:

 • "Wisely done, Mr. Freeman. I will see you up ahead."
 • "Mądry wybór, Panie Freeman. Do zobaczenia."

Personel Black Mesa

 • Scientist: [to a security guard in a sealed off control room] "For God's sake, open the silo door! They're coming for us, it's our only way out!"

 • Naukowiec: [do strażnika w zamkniętym pokoju kontrolnym] "Na Boga, otwórz te drzwi! Oni idą po nas, to nasze jedyne wyjście!"
 • Scientist: [playing with tie] "Why do we all have to wear these ridiculous ties?"
 • Naukowiec: [bawiąc się krawatem] "Dlaczego wszyscy musimy nosić te śmieszne krawaty?"
 • Security Guard: [to Gordon] "Hey, catch me later - I'll buy you a beer!"
 • Strażnik ochrony: [do Gordona] "Hej, złap mnie później - postawię ci piwo!"

Przypisy

 • źródło: IMDB
 • tłumaczenie własne