Punkty kontrolne

Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!

Punkt kontrolny przechwycony przez RED

Rozgrywka na mapach typu Punkty kontrolne (ang. Control Point) opiera się na przechwytywaniu i/lub obronie od dwóch do pięciu punktów kontrolnych. Są to okrągłe, metalowe platformy z kolorowym światłem po środku (ma ono barwę drużyny, która go aktualnie posiada; neutralne punkty świecą na biało). Aby przechwycić punkt, należy na nim stanąć i utrzymać się na tej pozycji aż do zmiany koloru punktu. Jeśli w jego pobliżu znajdzie się więcej członków drużyny przechwytującej, proces ten postępuje szybciej. Skaut przechwytuje punkty z siłą dwóch osób. Przechwytywanie zostaje zatrzymane, jeśli w zasięgu punktu kontrolnego znajdują się członkowie dwóch drużyn. W przypadku, kiedy przechwytujący punkt gracz zostaje zabity, lub opuszcza przestrzeń wokół punktu kontrolnego, postęp przychwytywania nie zostaje od razu zresetowany, a powoli maleje.

Wyróżnia się trzy podtypy map opartych na takiej rozgrywce:

Standardowe punkty kontrolne

cp_fastlane

Te mapy są symetryczne, co pozwala na idealne zrównoważenie obu drużyn, które w tym przypadku mają to samo zadanie - przejąć wszystkie pięć punktów na mapie. Każda drużyna startuje z dwoma punktami kontrolnymi usytuowanymi najbliżej bazy. Początkowo są one zabezpieczone przed przejęciem. Kiedy drużyna zdobędzie neutralny punkt na środku mapy, odblokowany zostaje jeden z punktów przeciwników i można zacząć go przejmować. Potem zostaje odblokowany ostatni punkt drużyny przeciwnej i dopiero jego zdobycie owocuje zwycięstwem.

Po utracie punktu kontrolnego można go odzyskać, jednak odbicie jednego z dwóch swoich początkowych punktów zachodzi znacznie wolniej, niż przechwycenie cudzego. Jeśli żadna drużyna nie przejmie wszystkich punktów kontrolnych w określonym czasie, runda kończy się nagłą śmiercią lub patem.

Atak/Obrona

cp_gravelpit

Te mapy są asymetryczne. Na początku wszystkie punkty kontrolne są pod kontrolą RED, a członkowie drużyny BLU mają za zadanie przejąć je przed końcem rundy. Jeśli im się to nie uda, wygrywają RED. Punkt raz zdobyty przez BLU nie może już zostać odbity.

Na mapach mogą się znajdować różne ilości punktów kontrolnych - od dwóch (Gorge) przez trzy (Junction, Gravel Pit) aż do pięciu (Steel). Różna może też być kolejność zdobywania. Na Gravel Pit i Junction na początku są dostępne do zdobycia w dowolnej kolejności dwa punkty kontrolne (A i B), a po ich przejęciu odbezpiecza się punkt C. Mapa Gorge jest zbudowana jak pojedynczy obszar z mapy z trybu Terytorialny Atak/Obrona. Na Steel obowiązuje zaś unikalny system zdobywania - przejęcie każdego z czterech pierwszych punktów (A, B, C, D) ułatwia przejęcie głównego punktu (E).

Terytorialny Atak/Obrona

cp_dustbowl

Jest to odmiana Atak/Obrona, w której mapy podzielone są na trzy obszary, po dwa punkty kontrolne na każdym. Tak jak tam, najpierw wszystkie są pod kontrolą RED, a BLU ma za zadanie je przejąć. Jeśli BLU zwycięży, nowa runda rozpoczyna się na następnym obszarze, jeśli wygra RED - gracze zamieniają się miejscami, tzn. ci, którzy byli w RED są teraz w BLU itd...