Aperture

Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!

To hasło ma więcej niż jedno znaczenie: