Gravity Gun

Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!

Zalążek

Ta strona to tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, pomóż w tworzeniu serwisu i rozwiń ten artykuł!

Gravity Gun
Gravitygun.jpg
Przynależność Rebelianci
Typ bezpośrednia
Używane przez
Właściwości
Obrażenia zależne od obiektu
Szybkostrzelność mała
Odrzut duży
Prędkość pocisku mała
Komenda weapon_physcannon

Manipulator pola energii punktu zerowego (ang. Zero-Point Energy Field Manipulator) zwany też Działem grawitacyjnym (ang. Gravity Gun) - najbardziej charakterystyczna broń w Half-Life 2, która została prawdopodobnie opracowana przez Eliego Vance'a i jego współtowarzyszy w Black Mesa East, lub pochodzi jeszcze z czasów Black Mesy. Świadczy o tym podobieństwo do innych powstałych tam urządzeń.

Działo grawitacyjne pozwala atakować wrogów wszystkim co jest w pobliżu - można przyciągnąć dowolny obiekt (będący rzeczą martwą, a nie organizmem) i strzelić nim w przeciwnika. W Cytadeli (pod koniec Half-Life'a 2 i na początku Episode One) urządzenie zostaje znacznie ulepszone, dzięki czemu bez najmniejszych przeszkód można przyciągnąć przeciwnika znajdującego się obok po czym rzucić nim w dowolnym kierunku.

[edytuj] Ciekawostki

  • Niezmodyfikowane działo grawitacyjne potrafi odrzucić skaczącego headcraba. Prawdopodobnie traktuje ono go jako zwykły, lecący w stronę gracza obiekt.
  • Podobnie zachowuje się wobec Antlionów - w ten sposób można nawet doprowadzić do śmierci Antliona (po kilkukrotnym przewróceniu go na "plecy" zginie).
  • Dog ma go wbudowanego w rękę.