Zespół Naukowy Black Mesy

Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!

Zespół Naukowy Black Mesy
Scientist models.jpg
Okres życia Incydent w Black Mesa
Przynależność Black Mesa
Pozycja badania naukowe
Wygląd i zdolności
Pochodzenie Ziemia
Rasa ludzie
Informacje techniczne
Projektant Chuck Jones
Byt
 • monster_scientist
 • monster_scientist_cleansuit
 • monster_rosenberg
 • monster_scientist_dead
 • monster_hevsuit_dead
 • monster_sitting_scientist

Zespół Naukowy Black Mesy (ang. Black Mesa Science Team) stanowi zdecydowaną większość pracowników Black Mesy. Obok Sił Bezpieczeństwa jest najważniejszym elementem personelu ośrodka. Każdy naukowiec musi ściśle przestrzegać zasady tajemnicy służbowej. Wszystkie dane na temat ich pracy to informacje niejawne (Top Secret), których ujawnienie mogłoby naruszyć bezpieczeństwo ośrodka.

Tak jak innych pracowników, naukowców obowiązuje jednolity uniform. Zespół naukowy nosi niebieskie koszule, białe kitle, czerwone krawaty w paski i białe spodnie.

[edytuj] Stanowiska

 • Prace badawczo-rozwojowe (Research and Development) - dział R&D skupia największą część naukowców. Zajmują się oni przeprowadzaniem eksperymentów i tworzeniem nowych technologii, obejmujących zakres od fizyki cząsteczek, przez badania biologiczne, aż po podróże w kosmos. Większość naukowców z działu R&D posiada pewną wiedzę na temat pierwszej pomocy i potrafi wyleczyć niektóre rany.
 • Współpraca naukowa (ang. Research associate) - ci naukowcy współpracują z R&D, ale są na niższym poziomie hierarchii pracowników. Zazwyczaj wykonują bardziej przyziemne, lub mniej przyjemne części eksperymentów. Do takich naukowców należy na przykład Gordon Freeman i Colette Green.
 • Nadzór Niebezpiecznego Środowiska (ang. Hazardous Environment Supervisor) - naukowcy na tej pozycji pełnią podobną rolę, co ci ze współpracy naukowej, tyle że zajmują się głównie zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy. Na tej pozycji pracuje m.in. Gina Cross.
 • Instruktorzy - przeprowadzają dodatkowe szkolenia pracowników i symulacje pracy w pomieszczeniach szkoleniowych Sektora A.
 • Zespoły badawczo-pomiarowe (ang. Survey Teams) - zespoły naukowców zorganizowane po utworzeniu w Black Mesa pierwszych laboratoriów zajmujących się teleportacją. Ich zadanie jest najbardziej niebezpieczne, ponieważ naukowcy z tego działu przenoszą się do świata granicznego Xen i pobierają stamtąd próbki, na których następnie przeprowadzają eksperymenty. Ze względu na te niebezpieczeństwa, członkowie zespołów badawczo-pomiarowych są bardzo dobrze wyszkoleni w używaniu kombinezonu HEV i uzbrojenia. W Xen można znaleźć szczątki wielu z nich.