Ratman

Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!

Ratman
Ratman.jpg
Przynależność Aperture Science
Pozycja pracownik, programista
Wygląd i zdolności
Pochodzenie Ziemia
Rasa człowiek
Informacje techniczne

The cake is a lie.
(Ciasto jest kłamstwem.)

Ratman

Ratman (Człowiek-szczur) to tajemnicza postać zamieszkująca Aperture Laboratories, występująca w serii gier Portal. Jego wygląd ani tożsamość nigdy nie zostają w grze ujawnione. Jest autorem licznych napisów i rysunków wypisywanych na ścianach Aperture. Wraz z jego opuszczonymi obozowiskami są to jedyne dowody egzystencji tej postaci. Nie wiadomo czy Ratman nadal żyje, ani nawet czy żył jeszcze podczas trwania wydarzeń z Portal. Ratman jest autorem słynnego zdania: "The cake is a lie" ("Ciasto jest kłamstwem"). Pojęcia "Ratman" po raz pierwszy użył oficjalnie Erik Wolpaw w komentarzu głosowym dołączonym do gry Portal (w komorze testowej 16, w kryjówce Ratmana).

Spis treści

[edytuj] Prawdziwa tożsamość

Prawdziwa tożsamość Ratmana została ujawniona dopiero w Marcu 2010 roku w tajnym przekazie Portal ARG. Okazał się nim były pracownik Aperture - Doug Rattmann. Mimo to nadal nieznana jest jego aparycja ani detale z życia osobistego. Doug jest twórcą nowego formatu zapisu plików graficznych .AIF (Aperture Image Format). Format ten został stworzony w 1985 roku i był używany w wewnętrznej sieci Aperture. Kilka plików zapisanych w tym formacie zostało odkrytych podczas Portal ARG. Jego login do serwera BBS (który był znaczącym elementem ARG) to "drattmann", a hasło "h0nee".

[edytuj] Charakterystyka

Ratman wydaje się bardzo dobrze znać rozkład pomieszczeń w kompleksie Aperture. W komorach testowych pozostawił po sobie wiele przejść do rejonów przeznaczonych wyłącznie dla personelu technicznego. Może to sugerować, że był on jednym z poprzednich obiektów testowych zmuszonych siłą przez GLaDOS do udziału w testach. Jednak jego zaawansowana wiedza na temat Aperture pozwoliła mu wydostać się z zamkniętej strefy testów. Na ścianach pozostawił wiele wskazówek dla przyszłych "ofiar" GLaDOS.

Analizując zapiski pozostawione przez Ratmana można dojść do wniosku, że uwięziony w Aperture powoli odchodził od zmysłów. Doprowadziły do tego sytuacje jakie wymuszała na nim GLaDOS. Między innymi konieczność utylizacji Magazynującej kostki towarzyszącej czy całodobowa inwigilacja poprzez system kamer.

Inny wniosek, który nasuwa się po lekturze jego graffiti, to to, że Doug był osobą wykształconą, zaznajomioną z anglojęzyczną literaturą piękną. Na ścianach w kilku miejscach znajdują się nawiązania do znanych utworów.

[edytuj] Portal

Pierwsze ślady obecności Ratmana widoczne są dopiero w komorze testowej nr 16. Za popsutym panelem ruchomej ściany, w przestrzeni przeznaczonej dla personelu technicznego, znajduje się pierwsza z tak zwanych "Kryjówek Ratmana" ("Ratman Den"). Wejście do niej zabezpieczone jest dwoma kostkami obciążeniowymi, dzięki temu nadal można tam wejść. Ponadto na podłodze znajduje się napis "Help" ("Pomocy"), a na ścianie widoczny jest odcisk ręki, zapewne samego Ratmana. W środku kryjówki znajdują się wykorzystane już zapasy jedzenia (fasola w puszkach), karton po mleku i firmowe baniaki Aperture po wodzie. Na podłodze rozłożona jest tektura, która stanowi prowizoryczne łóżko, wiadro stanowiło zapewne wychodek. Obok, na wyjętym segmencie ściennym, stoi prowizoryczna kuchenka sklecona z podzespołów komputera.

Na jednej ze ścian kryjówki widoczny jest pierwszy zestaw graffiti Ratmana oraz dwa plakaty Aperture. Po raz pierwszy widać tam słynną frazę "The cake is a lie" (Zobacz: tabela poniżej).

W następnej 17 komorze znajduje się kolejna kryjówka. Ponownie ukryta za jedną z ruchomych ścian. Jest o wiele mniejsza, ale na ścianach znajduje się więcej treści. Na podłodze wala się wiele opróżnionych puszek po fasoli oraz zdemontowane ze ścian kamery ochrony. Ratman umieścił tutaj wiele zdjęć przedstawiających obciążeniową kostkę towarzyszącą oraz 3 zdjęcia nieznanych osób, których twarze są zasłonięte zdjęciami kostki. Obok znajduje się kalendarz Aperture z roku 1983, a wśród odręcznych zapisków znajdują się fragmenty poezji oraz login i hasło do konta Cave'a Johnsona w systemie GLaDOS. Po wpisaniu loginu "cjohnson" i hasła "tier3" na stronie Aperturescience.com zdobywało się dostęp do dokumentów Cave'a Johnsona: historii Aperture i jego korespondencji z pracownikami (obecnie niedostępne na stronie).

Trzecia i zarazem ostatnia większa kryjówka znajduje się w komorze testowej nr 18. Są w niej elementy widziane już w poprzednich kryjówkach. Nowością jest grającego radio. W pomieszczeniach po komorze 19 znajduje się jeszcze kilka mniejszych legowisk Ratmana, a na ścianach, w wielu miejscach widoczne są wskazówki (strzałki i słowa) dokąd iść, aby dostać się do samej GLaDOS. Podpowiedzi Ratmana kończą się tuż przed wielką halą-zasadzką z wieloma wieżyczkami strażniczymi. Być może Ratman zginął w tym miejscu lub po prostu wybrał inną drogę wyjścia.

[edytuj] Portal 2: Lab Rat

Ratman jest głównym bohaterem komiksu Portal 2: Lab Rat, będącego łącznikiem pomiędzy wydarzeniami z Portal i Portal 2. Z komiksu wynika, że Rattmann żył gdy Chell brała udział w testach a potem pokonała GLaDOS.

Information icon.pngOsobny artykuł: Portal 2: Lab Rat

[edytuj] Portal 2

Materiały promocyjne gry Portal 2 wskazują na to, że Ratman będzie dalej obecny w Aperture poprzez swoje zapiski na murach. Być może okaże się, że nie jest on jedynym mieszkańcem Aperture, który przetrwał wypuszczenie neurotoksyny przez GLaDOS. W jednym z udostępnionych nagrań z gry, widoczne jest pomieszczenie przypominające coś na kształ ołtarza, świątyni, w której zebrano wiele rysunków przedstawiających karty z historii Aperture.

[edytuj] .AIF (Aperture Image Format)

Autorem tego formatu plików jest właśnie Doug Rattmann. Na Aperture Image Format składają się z dwa rodzaje plików: .AMF (Aperture Menu Format) i .APF (Aperture Picture Format). Pierwszy, AMF zawiera informacje opisujące jakie przyciski mają zostać wyświetlane na poszczególnych ekranach prezentujących treść z plików APF. APF z kolei przechowuje właściwą treść obrazka. Ilość wyświetlanych ekranów w formacie AMF może się wahać od 1 do 9. Wszystkie pliki AMF i APF muszą znajdować się we wspólnym katalogu o nazwie "DATA". Wybierając odpowiednią opcję w menu ("poprzedni", "następny") zostają załadowane kolejne slajdy/grafiki znajdujące się w katalogu. W przypadku Portal ARG, dostępne były dwie grafiki pierwsza i ostatnia, przez co można było wybrać tylko opcje "następny" i "wyjście". Może to sugerować, że istnieje reszta slajdów (od 2 do 7) i może być ujawniona w przyszłości.

[edytuj] Graffiti Ratmana wypisywane na ścianach Aperture

Graffiti prezentowane są w kolejności chronologicznej.

Zdjęcie graffiti Lokalizacja napisu Treść oryginalna Polskie tłumaczenie Opis i interpretacja
Ratman16.jpg

Komora 16, po komorze 19

the cake is a lie.
the cake is a lie.
the cake is a lie.
the cake is a lie.
the cake is a lie

Hello? Can I help you?

ciasto jest kłamstwem.
ciasto jest kłamstwem.
ciasto jest kłamstwem.
ciasto jest kłamstwem.
ciasto jest kłamstwem

Halo? W czym mogę pomóc?

Pomiędzy dwoma plakatami Aperture widać 5 krotnie napise zdanie "The cake is a lie". Ręcznie narysowaną wiżyczkę strażniczą, na którą z podajnika spada obciążeniowa kostka magazynująca. Oraz kulę energi wpadającą do gniazda. 180 przekreślonych kresek może symbolizować kolejne dni spędzone w Aperture.
Ratman17a.jpg

Komora 17

The vital apparatus vent will deliver.
oh it will
WILL
The weighted companion cube DOES speak.
R.I.P.
Superstition, perceiving inanimate objects as alive, and hallucinations
I'm not hallucinating. You are.
The companion cube would never desert me. Dessert. So long...
Cake. Ha ha Cake. A lie.
The companion cube would never lie to me
NEVER

Login: cjohnson
Password: tier3
Trust me

Podajnik aparatury podstawowej dostarczy.
Oj dostarczy
ZROBI TO
Obciążeniowa Kostka Towarzysząca POTRAFI mówić.
R.I.P.
Zabobonne postrzeganie nieożywionych obiektów jako żywe i halucynacje
Ja nie mam halucynacji. Ty masz.
Kostka Towarzysząca nigdy mnie nie opuści. Słodkie. Tak długo...
Ciasto. Ha ha ciasto. Kłamstwo.
Kostka Towarzysząca nigdy mnie nie okłamie.
NIGDY

Login: cjohnson
Hasło: tier3
Zaufaj mi

3 zdjęcia z zasłoniętymi twarzami wykorzystują prawdziwe portrety znanych osób, kolejno (od lewej): Sama Rayburna[1] (podpisany: "Nasz założyciel", może być zdjęciem Cave'a Johnsona), oraz dwóch prezydentów Stanów Zjednoczonych: Theodora Roosevelta[2] i Calvina Coolidge'a[3]. Wokół zdjęć zapisane zostały przemyślenia Ratmana prawdopodobnie po stracie Kostki Magazynującej. Napisy zostały ułożone w kształt serca. Kilka czerwonych serc jest też po prawej stronie.

Obok widać kalendarz zatytułowany "The girls of Aperture Science" ("Dziewczyny Aperture Science") z Września 1983 roku. Twarz modelki również zasłonięta jest Kostką.

Na dole zapisany został login: cjohnson i hasło: tier3, które dają dostęp do konta Cave'a Johnsona na Aperturescience.com.

Ratman17b.jpg

Komora 17

Where are you?
I will find you.

COMPANION CUBE
You said to take care of it.
How can I
You wouldn't let me.
I should disregard your advice. Leave me alone!

STOP WATCHING

Though earth and man are gone,
I thought the cube would last forever.
I WAS WRONG

Gdzie jesteś?
Znajdę cię.

KOSTKA TOWARZYSZĄCA
Powiedziałaś, żeby się nią zaopiekować.
Jak mogę
Nie pozwolisz mi.
Powinienem zlekceważyć twoją radę. Zostaw mnie w spokoju!

PRZESTAŃ PATRZEĆ

Chociaż Ziemia i człowiek przeminęli,
Myślałem, że kostka będzie trwać wiecznie.
MYLIŁEM SIĘ

Po lewej widać zdjęcia Kostki Towarzyszącej w różnych komorach testowych. Pomiędzy nimi znajdują się pojedyncze słowa. Po prawej na samej górze widoczny jest napis Kostka Towarzysząca, w którym litery są naprzemiennie to czarne, to czerwone. Poniżej znajduje się plakat Aperture z hasłem "Not never but NOW" ("Nie nigdy, ale TERAZ") z kostką zamiast głowy postaci. Poniżej czerwony napis: PRZESTAŃ PATRZEĆ, skierowany zapewne do GLaDOS.
Pod nim znajduje się pastisz 3 wersu, poematu "Funeral Blues" autorstwa Wystana Hugha Audena[4]. Oryginalna treść ostatnich linijek brzmi:

I thought that love would last forever:
I was wrong.

Ratman17c.jpg

Komora 17

Because I could not stop for Death,
He kindly stopped for me
The cube had food and maybe ammo
and immortality.

Why? (x18)

Not in cruelty,
Not in wrath,
The REAPER came today;
An ANGEL visited
this gray path,
And took the cube away.

Ponieważ nie mogłem zatrzymać się na śmierć,
On uprzejmie zatrzymał się dla mnie
Kostka miała żywność i może amunicję
i nieśmiertelność.

Dlaczego? (napisane 18 razy na ścianie)

Nie w okrucieństwie,
Nie w gniewie,
ŻNIWIARZ przyszedł dziś;
ANIOŁ odwiedził
tą szarą ścieżkę,
I zabrał kostkę.

Zdjęcie na ścianie, na którym postaciom zasłonięto głowy kostkami, pochodzi z Narodowego Archiwum Stanów Zjednoczonych i przedstawia modelową rodzinę z lat 50' XX w. Zatytułowane jest "Family watching television" ("Rodzina ogląda telewizję") i zostało zrobione w 1958 roku.[5] Czarny tekst pod zdjęciem to pastisz utworu "Because I could not stop for Death" Emily Dickinson. W oryginale brzmi:

Because I could not stop for Death,
He kindly stopped for me;
The Carriage held but just Ourselves
And Immortality.[6]

Poniżej znajduje się rysunek Kostki Towarzyszącej z trupią czaszką zamiast serca. Otacza ją wypisane 18 razy słowo "Dlaczego" oraz 12 znaków zapytania. Po prawej stronie znajduje się pastisz kolejnego utworu. Tym razem "The Reaper and the Flowers" Henry'ego Wadswortha Longfellowa. W oryginale:

O, not in cruelty, not in wrath,
The Reaper came that day;
Twas an angel visited the green earth,
And took the flowers away.[7]

Pod tekstem znajduje się poobrywane zdjęcie Kostki z dorysowaną aureolą i skrzydłami. Wraz z wierszem jest to odniesienie do "śmierci" Kostki.

Rat's Tale

[edytuj] Ciekawostki

  • W grze Portal: Still Alive, rozszerzonej wersji Portal dla "Xbox 360 Live Arcade", istnieje osiągnięcie "Rat's Tale", w którym trzeba odwiedzić wszystkie kryjówki Ratmana występujące w grze.
  • Istnieje plik audio sp a2 bridge the gap r2, który najprawdopodobniej zawiera nagranie stworzone przez Ratmana. Plik znajduje się w pak01_dir.vpk\sound\music
  • W grze Portal 2, podczas gry z komentarzami twórców w rozdziale 3, w komorze testowej 17, w kryjówce Ratmana jest ukryty przekaz. Gdy podejdziemy do chmurki komentarzy twórców widzimy imię i nazwisko: Adam Foster (niektóre zdjęcie z Portal_ARG pochodziły z konta Flickr Adama Fostera) i słyszymy bardzo wysokie dźwięki. Po odkodowaniu wiadomości widzimy obraz widoczny tu: http://i.imgur.com/igqYy.jpg .

[edytuj] Galeria

[edytuj] Przypisy

  1. Sam Rayburn. nndb.com [dostęp 7-04-2011].
  2. President Theodore Roosevelt. wikimedia.org [dostęp 7-04-2011].
  3. Calvin Coolidge. Wikipedia [dostęp 7-04-2011].
  4. Two Songs For Hedli Anderson. npr.org [dostęp 7-04-2011].
  5. Family watching television 1958. wikimedia.org [dostęp 7-04-2011].
  6. Because I could not stop for Death. Wikipedia [dostęp 7-04-2011].
  7. The Reaper And The Flowers. obscure.org [dostęp 7-04-2011].