Przedmiot badań 042

Strona działa w trybie archiwalnym. Jest tylko do odczytu!

Przedmiot badań 042
Test042.png
Przynależność Aperture Science
Pozycja Przedmiot badań
Wygląd i zdolności
Pochodzenie Ziemia
Rasa zwierzę, ptak
Informacje techniczne

Przedmiot badań nr 042 (ang. Test Subject 042) to jeden z obiektów testowych, na których przeprowadzano testy w Centrum Wzbogacania Aperture Science. Informację o nim można znaleźć na karcie testu, w jednym z pomieszczeń dla personelu, po komorze testowej nr 19. Można znaleść jego wyniki testu przy Awaryjnym Spopielaczu Inteligencji Aperture Science podczas pomieszczenia gdzie wieżyczka-szablon decyduje które wieżyczki zachować i które wyrzucić. Jak wynika z karty, jest to kurczak, który oblał przygotowany dla niego test. Nie wiadomo w jakim rodzaju testu mogło uczestniczyć to zwierzę, ani czy był w to zamieszany Portal Gun i technologia portali.

Z informacji, które pojawiły się podczas Valve PotatoFoolsDay ARG wynika, że Aperture prowadziło badania w dziedzinie bioinżynierii. Na ulotce reklamowej Aperture widać ogromne kurczaki, wysokości równej człowiekowi. Być może obiekt testowy był jednym z tych zwierząt. Na jednym z rysunków concepcyjnych z gry Portal 2 widać olbrzymiego kurczaka, który najprawdopodobniej uciekł ze swojej strefy i dewastuje pomieszczenia biurowe.

[edytuj] Ciekawostki

  • Znalezienie karty testu obiektu 042 w grze Portal: Still Alive, odblokuje osiągnięcie Tests Like Chicken.

[edytuj] Galeria